Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4667q6
(Skriv inn koden over.)

 

Majoritetsmisforståelse blant ungdom

I en artikkel i Tidsskrift for ungdomsforskning nr. 2-2004 viser S. Fekjær og H. Pape at ungdom overvurderte sine jevnaldrendes erfaringer og bruk av illegale rusmidler. Dette betyr at mange ungdommer tror at jevnaldrende har prøvd ut eller brukt illegale rusmidler i større omfang enn det som faktisk er tilfelle.

NOVA gjennomførte en spørreskjemaundersøkelse blant skoleungdom i Porsgrunn kommune i 2002. Der ble blant annet både egne erfaringer med illegale rusmidler, og elevenes antagelser om jevnaldrenes erfaringer med illegale rusmidler utforsket.

Ifølge forskerne er det spesielt tre tendenser som peker seg ut;

  • Ungdommene overestimerer andres bruk av samtlige rusmidler
  • Misforholdet mellom eget bruk og antatt bruk hos andre er noe større for tyngre stoffer
  • Ungdom i Porsgrunn tror at ungdom i Oslo har et antatt mye høyere forbruk enn de faktisk har.

Forskerne mener at overdrevne forestillinger om de illegale rusmidlenes popularitet trolig kan bidra til å senke terskelen for selv å prøve ut rusmidlene.

Sammendrag av artikkelen finner du her; http://www.ungdomsforskning.no/

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
07.03.2004

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)