Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 8s4s67
(Skriv inn koden over.)

 

Stabile rustrender i norske storbyer

Rustrendene i Oslo og Bergen har blitt fulgt over tid, og en ser at det er få store endringer. I Oslo er en nå mest bekymret for jentenes rusbruk.

Føre Var-prosjektet dreier seg om å kartlegge rusmiddeltrender blant ungdom. Den siste rapporten fra situasjonen  i hovedstaden sommer/høst 2004, avdekker at det er et bekymringsfullt alkoholbruk blant mange unge, og spesielt blant jentene.

 

I tillegg er cannabis tilgjengelig i flere ungdomsmiljøer på tvers av alder, kjønn, miljø og etnisk bakgrunn. Ungdoms bruk av cannabis bekymrer fagfeltet. Forskning viser klare årsakssammenhenger mellom cannabisrøyking og psykoser/psykotiske symptomer, og en økt etterspørsel etter behandling for cannabismisbruk.

 

Rapporten viser også at mange unge kutter ut sigarettrøyken, og at det betraktes som "ukult" å røyke. Videre bør man holde øye med utviklingen når det gjelder bruk av kokain og anabole steroider i ulike ungdomsmiljøer i Oslo.

 

Høstens rapport fra Bergen viser at det er ingen store endringer når det gjelder alkohol. Det er en relativt stabil situasjon med hensyn til illegale stoffer, men en økning i tilgjengelighet av kokain. For misbruk av medikamenter er det et sammensatt bilde, og det er en svak nedgang i andelen ungdomskoleelever som har vært beruset

Føre Var-rapporter:

Oslo:  http://www.rusmiddeletaten.oslo.kommune.no/Default.asp?page=&Id=98411

Bergen: http://www.bergenclinics.no/index.asp?strUrl=1000594i&topExpand=&subExpand=

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
07.03.2004

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)