Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: g7377e
(Skriv inn koden over.)

 

Tiltak for bekymringsbarn

En kartlegging i grunnskolen i Ålesund kommune viser at lærerne er bekymret for mange elever, blant annet i forhold til framtidige rus og voldsproblemer.

Undersøkelsen er et ledd i arbeidet med å evaluere det forebyggende arbeidet i kommunen. Det viser seg at 15 prosent av elevene er henvist til pedagogisk-psykologiske tjenester eller barnevernet. I tillegg kommer en gruppe elever som lærerne er bekymret for, men som ikke er registrert i noe system. Denne gruppen kan være en svært viktig gruppe å nå med forebyggende tiltak.

Kommunen har som hensikt å styrke, effektivisere og modernisere det forebyggende arbeidet. Det finnes allerede tiltak i forhold til ungdomsgruppene generelt, men nå vil det være aktuelt å iverksette tiltak spesielt rettet mot risikoungdom og ungdom som allerede er tungt belastet.

Kilde:

Sunnmørsposten: http://www.smp.no/artikkel.asp?page=1024&item=65801

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
07.03.2004

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)