Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: b7by65
(Skriv inn koden over.)

 

Barn med psykisk syke foreldre

Barn med foreldre med psykiske plager og rusproblemer bør fanges opp av hjelpeapparatet. Men det mangler ruiner og tiltak på dette området, påpeker en ny rapport.

I familier med slike problemer er det en større risiko for at barna får problemer. En vet at det har stor betydning at hjelpeapparatet kommer tidlig inn, ikke minst for å kunne styrke familiens evne til å ivareta seg selv.

En landsomfattende spørreundersøkelse viser at det i voksenpsykiatrien ikke er rutiner for å fange opp om pasienten har barn og hvordan disse ivaretas under forelderens sykdom. Dette er alvorlig, og det er også et juridisk krav, jfr. Lov om barnevern.

Det mangler videre en samordning mellom rusfeltet og psykisk helsevern, til tross for at misbruk av medikamenter og alkohol ofte er en del av disse familienes hverdag. 

Når det gjelder barne- og ungdomspsykiatrien viser det seg at det også her er en mangelfull kartlegging av foreldrenes psykiske helse og bruk av rusmidler.

Samtidig registreres det i økende grad et ønske om å gjøre mer på dette feltet og øke samarbeide mellom de ulike instansene som er involvert i problemene.

Organisasjonen Voksne for barn har utviklet et opplæringsprogram om barn med psykisk syke foreldre som mange institusjoner har benyttet for å få et større fokus på dette arbeidet.

Rapporten er utarbeidet av Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør for Barne- og familiedepartementet.

Lenke:

Tiltak for barn med psykisk syke foreldre - rapport fra BDF.

Voksne for barn

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.02.2005

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)