Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 284up3
(Skriv inn koden over.)

 

Billigere heroin gir økt bruk

Prisen på heroin har falt med 70 prosent siden 1993. Det har ført til økt forbruk og mange tunge narkotikamisbrukere. Positivt er det likevel at det er få unge heroinbrukere i miljøet.

Forsker Anne Line Bretteville-Jensen har intervjuet nærmere 4000 tunge rusmiddelmisbrukere i perioden 1993 til 2004. Her kommer det fram at månedsforbruket i gjennomsnitt har økt fra 8 til 20 gram. Samtidig inntar brukerne andre narkotiske stoffer. Til tross for dette trenger heroinbrukerne mindre penger per måned for å finansiere narkotikabruken, og de utfører mindre kriminalitet per person.

Gjennomsnittsalderen for første sprøyte har i denne perioden økt med nesten 10 år. I 1995 var brukerne 15 år da de satte sin første sprøyte, mens de nå er 25. Samtidig ser en at de unge brukerne, særlig kvinner, har en risikofylt atferd og at de i større grad enn menn opplever overdosesituasjoner.

Lenker:

Økonomiske aspekter ved sprøytemisbrukeres forbruk av rusmidler - SIRUS-rapport nr 4 2005

Heroinbruken fordoblet på 10 år - rus&avhengighet

Bruker mer stoff når prisen går ned - Folket

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.02.2005

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)