Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: h2qv2i
(Skriv inn koden over.)

 

Bra med alkohol i jobbsammenheng?

Få bedrifter har regler laget en rusmiddelpolitikk, og mange bedrifter mener at alkoholservering på jobbarrangementer er positivt.

Det er særlig i gråsonen mellom jobb og fritid at det serveres alkohol. Det kan være seminarer, kundepleie og jobbreiser. At det kan være negativt med alkoholkonsum i disse sammenhengene, er få bedrifter særlig opptatt av.

Norsk Shell er blant bedriftene som har laget retningslinjer. Her presiseres det at de ansatte  faktisk er på jobb når de f.eks. er på julebord. Retningslinjene har ført til en holdningsendring i bedriften. Bedriften tok tak i problemet ut fra sikkerhetshensyn og av hensyn til den enkeltes helse. Alle ansatte deltok i workshops og definerte alle situasjoner hvor det ble brukt alkohol eller medikamenter i forbindelse med jobb.

Lenker:

Stor tro på positiv rus - Aftenposten

Lønnsom alkoholkontroll - Aftenposten

Arbeidsliv og rus - kunnskapsstatus 2005 - Arbeidsforsningsinstituttet

Kjøpesenterledere sendes på ruskurs - rus&avhengighet

Finn alternative belønningar til alkohol - Vårt Land

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.02.2005

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)