Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 67o25b
(Skriv inn koden over.)

 

Hasjbruk og veien videre

Det har vært reist tvil om hasjbruk faktisk gir større sannsynlighet for å bruke andre narkotiske stoffer. Et doktorgradsarbeid konkluderer nå med at det er all grunn til å ta denne hypotesen på alvor.

Ulike undersøkelser har sett på hvordan hasj er en inngangsbillett til sterkere stoffer, og denne trappetrinnshypotesen har vært viktig i narkotikapolitikken i mange land. Det er ikke et entydig svar på dette spørsmålet, f.eks. på hvor sterk denne sammenhengen er. Men i avhandlingen til Hans Olav Melberg slås det fast at denne hypotesen ikke kan avvises, og at den er viktig når man ser på de samfunnsøkonomiske kostnadene.

Kostnadene i forhold til helgebruk av hasj er ikke store, men det er store summer å spare ved å forhindre at slike brukere ender opp som tunge narkotikabrukere. I tillegg rekrutterer en rusmisbruker andre rusmisbrukere, noe som gjøre de samfunnsmessige kostnadene enda høyere.

Avhandlingen etterlyser likevel flere undersøkelser på dette feltet, spesielt for å kunne vurdere kost-nytte-effekt av en restriktiv eller en liberal politikk i forhold til cannabis.

Lenker:

Trappetrinnhypotesen er gangbar - Rus&Avhengighet

Sammendrag av avhandlingen - sirus.no

Cost and benefit of treating drug users - doktorgradsavhandling Hans Olav Melberg

Bittersøtt - utdag av Willy Pedersens bok

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.02.2005

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)