Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 84kd57
(Skriv inn koden over.)

 

Høy tobakksavgift er bra

Et høyt prisnivå på tobakk er å betrakte som sosialt utjevnende og et av de viktigste helsepolitiske virkemidler som staten har.

Tobakksrøyking er den viktigste enkeltårsaken til forverret helse og tidlig død i Norge. Det er likevel et stort press på å holde eller senke avgiftsnivået på tobakk. En av grunnene er at minst en firedel av nordmenns forsyning av sigaretter og røyketobakk handles utenfor landet grenser.

Av flere grunner er det likevel viktig å beholde eller øke avgiftsnivået. Særlig viktig er det at ungdom har den mest prisfølsomme etterspørselen. En annen grunn er at personer med kort utdanning og lav inntak er de som røyker mest og som dermed får dårligere helse enn andre. De med lav inntekt vil være følsom for prisøkning på tobakk, og slik vil høye avgifter virke sosialt utjevnende.

Lenker:

Tobakksavgiften som helsepolitisk styringsinstrument - SIRUS skrifter nr 4, 2005

Strategi for tobakksforebygging - Sosial- og helsedirektoratet

Skal hindre salg av tobakk til barn - forebygging.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.02.2005

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)