Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1bawdu
(Skriv inn koden over.)

 

Hvordan hjelpe de stille barna

Rapporten Barn i Norge 2005 tar opp problemer og hjelpemuligheter for de tause barna.

Utagerende barn får ofte stor oppmerksomhet, f.eks. i skolen, men også de stille barna kan ha problemer som de trenger hjelp for. I rapporten tar ulike fagfolk opp ulike problemstillinger, som:

Behov for hjelp, selektiv mutisme, skolevegring, brukermedvirkning, sosiale nettverk, behandlingsforskning på området og forebygging av emosjonelle lidelser.

Artiklene omhandler barn i alderen førskole til videregående skole.

Rapporten kan bestilles gratis fra Voksne for Barn.

Lenke:

Barn i Norge 05 "Se meg!" - Voksne for Barn

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.02.2005

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)