Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: aw3700
(Skriv inn koden over.)

 

Mye rus blant drepte bilførere

Hos to av tre førere som omkom i ulykker på norske veier er det gjort funn av ett eller flere rusmidler. Dette gjelder ulykker hvor kun ett kjøretøy var involvert.

En nordisk arbeidsgruppe har sett på bilulykker med dødelig utfall og bruk av rusmidler i 2001 og 2002. Det ble spesielt fokusert på eneulykkene, fordi årsaken til ulykken kan knyttes til den enkelte fører.

Resultatet viser at rusmidler er involvert i svært mange av disse dødsfallene, samt at de norske bilførerne i stor grad var påvirket av flere rusmidler. De vanligst påviste stoffene var foruten alkohol, beroligende midler og sovemidler, cannabis og amfetamin. Flertallet av de drepte førerne var i aldersgruppen fra 20 til ca. 35 år. 

Det norske materialet er sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse fra 12 år tilbake og viser en økning i rusmiddelrelaterte eneulykker på ca.10%. Forekomsten av andre rusmidler, alene eller i kombinasjon med alkohol, har blitt mer enn fordoblet.        

Lenke:

Alkohol og andre rusmidler blant drepte motorvognførere i Norden - Folkehelseinstituttet

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.02.2005

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)