Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 762725
(Skriv inn koden over.)

 

Ruspåvirking og kjøring

Mange ulykker i trafikken skyldes at førerne er påvirket av rusmidler. Nå vil flere departement ha nye regler for ruspåvirkning av andre stoffer enn alkohol.

Ruspåvirkning er et alvorlig problem for trafikksikkerheten. Undersøkelser av trafikkdrepte førere viser at en stor andel av disse er påvirket av alkohol, eller en blanding av alkohol og medikamenter. I stadig større grad viser det seg at førerne er påvirket av narkotiske stoffer og medikamenter alene. De stoffene som er hyppigst påvist er cannabis, amfetamin, beroligende midler (diazepam/benzodiazepiner) og sovemidler (flunitrazepam). Særlig regnes benzodiazepiner og cannabis å utgjøre et vesentlig trafikksikkerhetsproblem. Virkestoffet diazepam påvirker i stor grad kjøreferdighetene, og alkohol og diazepam har sammen betydelig forsterkende effekt i negativ retning.

En arbeidsgruppe foreslår nå at det settes inn en rekke ulike tiltak mot kjøring under påvirkning av andre stoffer enn alkohol, bla. mer målrettet informasjon, økt satsing på kontroller og innføring av faste påvirkingsgrenser for en del stoffer.

Lenke:

Ruspåvirket kjøring: Forslag om faste grenser for påvirkning av andre rusmidler enn alkohol - Samferdselsdepartementet

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.02.2005

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)