Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5sir6y
(Skriv inn koden over.)

 

Skal hindre salg av tobakk til barn

Regjeringen fremmer nå forslag om strengere regler for å hindre salg av tobakk til personer under 18 år.

Undersøkelser viser at 60 % av ungdom under 18 år som kjøper sigaretter, ikke blir spurt om alderen. Rundt halvparten av ungdom som røyker, sier at de vanligvis får tak i sigaretter ved å kjøpe dem selv.

Regjeringen har som mål at andelen unge som røyker skal halveres i løpet av 5 år. I 2003 røyket 26 prosent av aldersgruppen 16 - 24 år, det samme som befolkningen som helhet gjorde.

Forskning viser at strengere håndheving av aldersgrensene ved salg av tobakk er et av tiltakene som har størst effekt i arbeidet med å endre røykingen blant ungdom. Det nye lovforslaget innebærer at Mattilsynet blir tilsynsorgan for en statlig tilsynsordning, og at dette blant annet innebærer en kontroll av virksomhetenes internkontrollsystem.

Norge var forøvrig tidlig ute med å forby salg av tobakk til barn. Allerede i 1899 kom lov om beskyttelse av Børn mot bruk av Tobak.

Lenker:

Overholdelse av aldersgrensen 18 år ved salg av tobakksvarer - høringsbrev Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal strategi for det tobakksforebyggende arbeidet 2006 - 2010

Tall om tobakk - SIRUS skrifter nr 2, 2004

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.02.2005

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)