Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: a50i4e
(Skriv inn koden over.)

 

Stabile tall for ungdom og rusbruk

Resultatene fra SIRUSs årlige ungdomsundersøkelse viser at forbruket av alkohol og andre rusmidler har vært stabilt de siste årene.

Etter en oppgang på slutten av 90-tallet, og med toppunkt i årene 2000 - 2002, har kurvene for bruk av de fleste rusmidler stabilisert seg eller gått ned. Dette gjelder tydelig for alkoholbruk, selv om det i hovedsak gjelder guttene. Jentene har økt forbruket jevnt og ligger nå på et nivå nært guttenes, ikke minst på grunn av økt forbruk av rusbrus. Rusbrus og alkoholholdig cider utgjør nå 14 prosent av guttenes alkoholforbruk og 25 prosent av jentenes.

Også for bruk av narkotiske stoffer har det vært en viss nedgang etter den store økningen på 90-tallet, selv om det har vært en liten økning fra 2004 til 2005. Antall ungdommer som uttrykker en positiv holdning til legalisering av narkotika har likevel gått ned.

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har fulgt ungdomskullene i alderen 15 - 20 år i mange år, både i Oslo spesielt og på landsbasis.

 Lenke:

Ungdomsundersøkelsen 2005 - SIRUS

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.02.2005

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)