Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0y2r0r
(Skriv inn koden over.)

 

Stadig flere skjenkebevillinger

Antall salgs- og skjenkebevillinger i norske kommuner øker for hvert år.

Norge hadde i slutten av 2004 totalt 7 062 skjenkesteder, en økning på 30 skjenkesteder fra året før. For 10 år siden var det 4533 skjenkesteder, og det er en økning på 55 prosent fra 1994 til 2004. I tillegg har skjenketidene blitt utvidet. Fra 2003 til 2004 utvidet 60 prosent av kommunene skjenketidene for brennevin, mens 78 prosent av kommunene økte skjenketiden for vin og øl. Skjenkestedene får også i større grad bevilling for brennevin, og i 2004 gjelder dette 80 prosent av skjenkestedene.

Økningen i antall skjenkebevillinger skjer i større grad på Vestlandet enn i de andre landsdelene. Hordaland har f.eks. en økning på 79 prosent i perioden 1996 - 2004, mens landsgjennomsnittet er 31 prosent. Likevel er det de nordligste fylkene (med unntak av Oppland) som har flest skjenkebevillinger pr innbygger, men her har økningen de siste årene vært mindre enn gjennomsnittet.

Antall salgssteder har ikke økt på samme måte, men det er en økning på 69 salgssteder fra 2003 til 2004.

Kommunene melder at de har avslått søknader om skjenkebevilling og at det da i hovedsak dreier seg om vandel og og klanderverdige forhold.

Lenker:

Kommunenes forvaltning av alkoholloven - Sirus 2005

Antall salgssteder for alkohol fordelt på kommuner 1996-2004

 Antall skjenkesteder for alkohol fordelt på kommuner 1996-2004

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.02.2005

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)