Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 728265
(Skriv inn koden over.)

 

Tall for rusbehandling

Klienkartleggingssystemet i Norge viser at det var 25 000 innleggelser for behandling av rusproblemer i 2004.

De nasjonale tallene for inntak til behandling viser at det i hovedsak er menn som har rusproblemer. Den gruppen som i størst grad får behandling er menn i alderen 31 - 40 år, og svært mange har lav utdanning og er ikke i arbeid. En stor del av rusmisbrukerne har vært til behandling tidligere, og mange har også fått hjelp til psykiske problemer. De rusmidlene som i størst grad forårsaker behandling er alkohol og heroin.

Selv om kvinner bare står for 30 prosent av innleggelsene viser det seg at det er langt større andel kvinner i de yngste aldersgruppene.

Lenker:

Klientkartleggingsdata. Rapport for 2004. - SIRUS, Bergensklinikkene

Fattige dominerer blant rusmiddelavhengig i Norge? - Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.02.2005

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)