Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 33055v
(Skriv inn koden over.)

 

Virker forebygging?

Det er behov for en kraftigere og mer målrettet forebyggende innsats i kommunene, mener professor Terje Ogden.

Ogden mener at den forebyggende virksomheten til dels er overflatisk og fragmentert. Han påpeker at forebygging må ha fokus på hele utviklingsforløpet fra barn til ungdom. En oppsplitting fører til at arbeidet i sum mangler tygde og at det særlig har vanskelig for å nå fram til de mest sårbare og risikoutsatte.

Det skjer også at det iverksettes forebyggingstiltak som ikke er kunnskapsbaserte. Han mener at kravene til tiltak må være: a) at det framgår hvem tiltaket retter seg mot, b) at de som skal formidle tiltaket har fått tilstrekkelig opplæring, c) at tiltaket er tydelig beskrevet gjennom retningslinjer eller håndbøker og d) at en evaluerer om tiltaket har blitt gjennomført slik det var planlagt (f.eks. lengde, intensitet og dosering). I tillegg bør som nevnt resultatene evalueres på en relevant måte, for eksempel gjennom registrering av endringer i barn og unges handlinger og atferd. Måling av brukertilfredshet og anekdotisk materiale er ikke nok, og det er viktig å kontrollere at resultatene varer over tid.

Lenker:

Kronikk om forebygging av professor Terje Ogden - Familia

Forebygging er et kommunalt ansvar - forebygging.no

Metode - hvordan forebygge - forebygging.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.02.2005

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)