Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 63xsbx
(Skriv inn koden over.)

 

Alkoholloven krever internkontroll

Fra 1.1.06 er det nye krav om internkontroll for salgs- og skjenkesteder. Til hjelp i dette arbeidet har Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet en veileder.

Alle salgs- og skjenkesteder for alkohol har et selvstendig ansvar for at virksomheten drives etter alkohollovens formål og bestemmelser. Nå kreves det også at disse stedene har en internkontroll, dvs systematiske tiltak som sikrer at arbeidet planlegges, organiseres og utføres riktig.

Dette innebærer at salgs- og skjenkestedene må gå gjennom sine rutiner og kontrollere at de er gode nok. Det kan f.eks. være i forhold til å sikre opplæring av alle ansatte og ved nye ansettelser. For å forebygge overtredelser av alkoholloven kan det også være viktig å kartlegge risikoforhold og ha rutinemessig rapportering fra de ansatte.

I noen kommuner kreves det at ansatte har gjennomført kurset Ansvarlig vertskap, som både inneholder opplæring i alkoholloven og konflikthåndtering.

Lenker:

Internkontroll etter alkoholloven - Sosial- og helsedirektoratet

Om alkoholloven - Sosial- og helsedirektoratet

Alkoholloven (Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.) - Lovdata

Ansvarlig vertskap

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
21.02.2011

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)