Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: ip1x73
(Skriv inn koden over.)

 

Behandling av ADHD

Norge ligger i verdenstoppen i ADHD-medisinering, og nå har Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet en veileder for diagnostisering og behandling av ADHD.

Medisinen som ADHD-pasienter bruker er et sentralstimulerende narkotikum nesten identisk med amfetamin. Bruken av slik medisin har vært omstridt, men det viser seg nå at bruken er tidoblet på 10 år.

Veilederen som nå er utarbeidet skal bidra til at tilbud om utredning, diagnostikk og behandling skal bli like godt i alle helseregionene. Pasienter skal henvises til spesialisthelsetjenesten der det er mistanke om AD/HD, og for å kvalitetssikre diagnostiseringen skal endelig diagnose settes av legespesialist/psykolog.

I veilederen er det også informasjon om bl.a. årsaksfaktorer, forekomst av AD/HD hos voksne, AD/HD hos jenter og kvinner, tilleggslidelser, behandling med legemidler, behandlingstiltak rettet mot hjem og skole, terapi rettet mot barn, unge og voksne med AD/HD, trening av foreldre og lærere, ekstra hjelp i barnehage/skole/arbeidsliv og rusmiddelavhengighet og AD/HD.

Veilederen kan lastes ned fra Internett (se lenke nedenfor) eller bestilles fra Sosial- og helsediretoratet.

Lenker:

Diagnostikk og behandling for AD/HD-pasienter - Sosial- og helsedirektoratet

Norge på Europatoppen i ADHD-medisinering - Forbundet Mot Rusgift

Nye retningslinjer for medikamentell behandling av ADHD hos barn og ungdom i England - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
22.02.2011

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)