Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 822753
(Skriv inn koden over.)

 

Drikkevaner hindrer integrering

Innvandrerungdom faller lett utenfor når norske ungdommer begynner å eksperimentere med alkohol og festing.

Dette beskriver Jon-Håkon Schultz i sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo. Ett av de mest fremtredende funnene er at norsk ungdoms drikkekultur ser ut til å virke hemmende på integreringen, ved at alkohol og drikkepress ekskluderer innvandrerungdom fra å delta i sosiale sammenhenger. Noen, særlig gutter, klarer å balansere ved å delta uten å drikke mye. Andre, som ikke deltar på festene, sier at de også føler seg utenfor fordi mye tid går med til å planlegge festingen og snakke om den etterpå. Det innebærer blant annet at innvandrere som var godt integrert på barneskolen faller utenfor på ungdomsskolen og videregående skole.

En undersøkelse fra Oslo viser at etniske minoriteter har problemer i forhold til rusbehandling. Språklige og kulturelle barrierer hindrer den nødvendige tillit og dialog mellom ansatte og brukerne. Et annet sentralt hinder handler om at rusmiddelproblemer har stor skam i mange av disse miljøene.

Lenker:

Norsk alkoholkultur hindrer integrering - Universitetet i Oslo

Innvandrerungdoms bruk av alkohol og narkotika - sammendrag av avhandling, Universitetet i Oslo

Muslims ungdom drikker i smug - Aftenposten

Drikkevaner hindrer integrering - Dagsavisen

Rusmiddelbehandling og skam - rapport fra Rusmiddeletaten, Oslo

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
22.02.2006

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)