Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7884rs
(Skriv inn koden over.)

 

EUs narkotikarapport 2006

Årets rapport fokuserer blant annet på at narkotika blir stadig billigere, og at unge mennesker som deltar på festivaler i større grad prøver narkotika enn annen ungdom.

Årsrapporten om narkotikasituasjonen i Europa 2006 tar for seg narkotikabruk, trender, tilførsel og behandling. Andre kapitler omhandler politikk og lovgivning, narkotikatiltak, infeksjonssykdommer og narkotikarelaterte dødsfall og overvåking av problembruk og blandingsbruk.

Tre temaer er nærmere behandlet i tilknytning til denne rapporten. Det er: Narkotikapolitikken i Europa: Begrenset til illegale rusmidler? Narkotikabruk og narkotikatiltak i et kjønnsperspektiv, og narkotikabrukens utvikling i rekreasjonsmiljøer. De utvalgte aspektene foreligger i trykt form og på internett (se lenke), men bare på engelsk. 

Årsrapporten om narkotikasituasjonen i Europa 2006 inneholder data fra de 25 medlemsstatene i EU, Norge, Bulgaria, Romania og Tyrkia.

Lenker:

Narkotikasituasjonen i Europa - rapport 2006 - norsk utgave

Utvalgte tema fra rapporten - kun på engelsk

EMCDDA om årsrapport 2006 - EUs narkotikaovervåkningsorgan - på norsk

Cannabis nest største årsak til avhengighetsbehandling - Forbundet Mot Rusgift

Rusmiddelsituasjonen i Norge 2006 - forebygging.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
22.02.2006

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)