Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5xmu0f
(Skriv inn koden over.)

 

Foreldre er gode forebyggere

Alkohol og narkotika er det mange foreldre er aller mest engstelige for når barna deres trer inn i ungdomstiden. Men foreldre har forutsetning for å være de beste forebyggerne.

Foreldre kan gjøre mye for å forebygge rusbruk og rusmisbruk. Det handler i stor grad om å være til stede som en trygg voksen: Bruke tid sammen, snakke om både hyggelige og vanskelige ting og å være interessert i hva barnet ditt er opptatt av. Det handler om å være en tydelig voksenperson og om å finne en balanse mellom å gi frihet og samtidig sette grenser.

Foreldre kan finne informasjon og gode råd i flere hefter som er tilgjengelig på Internett. Disse kan brukes på foreldremøter, og det samme gjelder videointervjuet med Willy Pedersen - Tenåringer og rusmidler - om det å være foreldre.

Lenker:

Rus - en nødvendig del av ungdomskulturen - hefte fra Rusmiddeletaten i Oslo

Tenåringer og rusmidler - om det å være foreldre - videointervju på forebygging.no

Hvorfor gir foreldrene sine tenåringer alkohol? - forebygging.no

Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid - hefte fra Barne- og familiedepartementet - forebygging.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
22.02.2006

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)