Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 8q3vm4
(Skriv inn koden over.)

 

Gatekapital - hasjsalg ved Akerselva

Willy Pedersen, - professor ved Universitetet i Oslo og stipendiat Sveinung Sandberg ved Universitetet i Bergen gir i disse dager ut boken "Gatekapital".

Boken er basert på intervjuer og feltarbeid langs Akerselva i Oslo, der de to forskerne har fulgt miljøet rundt hasjselgerne ved Akerselva gjennom ett år.

Tallmaterialet er en del av Ung i Norge-studien, der 3000 personer er fulgt opp fra 1992 da de var i tenårene, til de i 2006 er rundt 30 år. Tallene viser at hele 48 prosent av unge voksne fra Oslo-regionen har prøvd hasj før utgangen av tyveårene. På landsbasis har en av tre unge ved minst en anledning brukt hasj. Det er 19 prosent av unge voksne i Oslo-området som sier de har brukt hasj det siste året.

De to forskerne har funnet at kjøperne av hasj langs Akerselva i stor grad er urbane og ansett som vellykkede personer. De finnes i alle yrkesgrupper og er alt fra advokater, håndverkere, lærere og studenter.

De skiller mellom tre kategorier av selgere;

  • Hip-hop-gutta er drabantbyungdom som har fått en dårlig start.
  • De falne gangsterne er litt eldre folk som er født og oppvokst i Oslo indre øst. De har som regel vært i kontakt med større kriminelle nettverk og har rusproblemer.
  • Flyktningene som selger hasj, er ofte ureturnerbare asylsøkere, i hovedsak fra Somalia. De har ikke rett til opphold i Norge, men hjemlandet vil ikke ta imot dem.

Forskerne mener man må sette inn ulike tiltak overfor de ulike selger-gruppene for å søke å løse problemet. Kun å sette inn mer politi vil neppe gi noen konkrete resultater i form av mindre salg over tid.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
22.02.2006

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)