Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 3c84tm
(Skriv inn koden over.)

 

Midler til skoleutvikling

Utdannings- og forskningsdepartementet har bevilget 100 millioner kroner over 4 år til et program for skoleutvikling. Programmet skal sette flere skoler i stand til å skape bedre læringsmiljø og gi faglig og sosial utvikling for elevene.

Alle skoler/skoleeiere kan søke om midler fra programmet, og det er tenkt at de gjennom programmet kan knytte til seg kompetansemiljøer og ressurspersoner som fungerer som veiledere og som har ansvar for å dokumentere prosesser og verktøy som prøves ut.

Skolenes utviklingstiltak kan rettes mot grunnleggende ferdigheter, elevmedvirkning, læringsstrategier, tilpasset opplæring, atferdsproblemer, elever med frafalls-problemer mm. 

Søknadsfrist er 1. mars (se lenke).

Elevundersøkelser viser at elevene i den norske skole stort sett trives og har det bra sosialt, samt at lærerne opptrer med høflighet og respekt. Elevinspektørene 2005 viser imidlertid at elevene er mindre fornøyd med det faglige arbeidet og i forhold til medbestemmelse. Mange mener at de ikke har medbestemmelse i arbeidsplaner og at de i liten grad har mulighet til å bestemme hvilke regler som skal gjelde på skolen. Elevene kjenner ikke tydelig målene i fagene, og vel halvparten svarte at læreren ikke hadde klargjort hva som skal til for å få ulike karakterer i faget. En del synes at det ofte er plagsomt mye bråk og uro i timene.

Lenker:

Program for skoleutvikling - Utdanningsdirektoratet

Elevinspektørene 2005 - Utdanningsdirektoratet

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
21.02.2011

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)