Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6b4817
(Skriv inn koden over.)

 

Misbrukende foreldre - hva med barna?

Foreldres rusmisbruk gir økt risiko for problemer hos barn. Barn kan likevel beskyttes av andre forhold i familien, og hjelpeapparatet kan bli flinkere til å følge opp disse barna.

Mange barn som vokser opp i familier med rusmisbruk klarer seg overraskende godt. Det som kan beskytte dem mot senere problemer er f.eks. de følelsesmessige forholdene i familien, egne ressurser, samt det å ha god kontakt med voksne utenfor familien. Dette viser blant annet forskningen til Bente Storm Mowatt Haugland (se lenker nedenfor).

Mange barn er også innlagt sammen med foreldre som behandles for rusproblem. En ny Sirus-undersøkelse viser at disse barna ikke automatisk følges godt opp av hjelpeapparatet under og etter behandlingen. Det er et ønske om at barnevernet i større grad følger opp familiene over lang tid slik at omsorgssituasjonen løpende kan vurderes. 

Institusjonene som behandler foreldre ønsker kompetanseheving på dette området. Sirus anbefaler å opplæring i observasjon av foreldre-barn samspill, barns tilknytning og foreldrefunksjoner.

Lenker:

Barn innlagt sammen med foreldre som er i behandling for rusmiddelproblemer - SIRUS-rapport nr 5, 2005

Det ER håp for alle - forskning.no

Når far eller mor drikker - Helsenytt-for alle

Recurrent disruptions of rituals and routines in families with paternal alcohol abuse - Family Relations

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
21.02.2011

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)