Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 2k26pd
(Skriv inn koden over.)

 

Mobbing i fritidsmiljøer

Mobbing skjer på flere arenaer, men har til nå vært mest fokusert på i skolen. Nå har Barne- og likestillingsdepartementet utgitt en håndbok for å stoppe mobbing i fritidsmiljøene.

Det er viktig å skape et trygt og inkluderende fritidsmiljø. Både mobbere og mobbeofre har nytte av å delta i aktiviteter på fritiden, der de kan utvikle ulike sider av seg selv. Kanskje er dette særlig viktig dersom de har problemer på skolen.

Håndboken tar opp tema som hva er mobbing, hva kjennetegner mobbere og mobbeofre, utfordringer i organiserte fritidsmiljøer og hva som kan gjøres for å hindre mobbing. Det understrekes at ledere i fritidsmiljøene har et hovedansvar, og at organisasjoner må fokusere på at de skal ha et miljø hvor alle trives.

Håndboken er et ledd i departementets oppfølging av Regjeringens Manifest mot mobbing 2006-2008. Håndboken er utformet av Dan Olweus og Stein Gorseth og sendes ut til fritidsklubber og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Lenker:

Mobbing i fritidsmiljøene - hefte utgitt av Barne- og familiedepartementet

Nytt manifest mot mobbing - forebygging.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
22.02.2006

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)