Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: sm0sy8
(Skriv inn koden over.)

 

Stabilt narkotikabruk

Den siste Føre Var-rapporten fra Bergen viser at det er ikke er store endringer i bruk av rusmidler. Alkoholbruken øker svakt, mens bruk og tilgjengelighet av de fleste illegale rusmidler er stabil.

Føre Var er et system for kartlegging av rustrender. Hensikten er å avdekke trender på et tidlig tidspunkt, for å få en best mulig oversikt over dagens bruk av rusmidler. Føre Var-kartlegginger er tidligere også foretatt i Oslo og Drammen, og det viser seg at hovedtrendene er ganske like.

Den siste kartleggingen i Bergen viser at bruk og tilgjengelighet av alkohol øker, noe som også samsvarer med andre  undersøkelser av alkoholbruk.

I forhold til bruk av illegale rusmidler ser en at misbruk av Rohypnol minsker, men bruk av Xanor øker. Xanor er et legemiddel som virker dempende på sentralnervesystemet og brukes ved behandling av panikksyndrom Trolig erstatter Xanor bruk av Rohypnol, som har blitt mindre tilgjengelig i Norge. En ser også en svak økning i misbruk av Subutex, mens det er mindre bruk av Temgesic.

Det er en viss økning av tilgjengelighet av cannabis, mens bruk av amfetamin, kokain, LSD og heroin er stabil.

Lenker:

Føre Var-rapport - Bergensklinikkene

Alkoholbruken i Norge øker - forebygging.no

Fakta om narkotiske stoffer - Sosial- og helsediretoratet

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
22.02.2011

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)