Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 42i7n3
(Skriv inn koden over.)

 

Tips for lokal alkoholpolitikk

Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan, har laget et hefte som gir bakgrunn og ideer for en lokal alkoholpolitikk.

Actis kaller heftet for en alkoholpolitisk verktøykasse. Hovedfokus er på forebygging, og det presenteres en rekke tiltak som politikere kan iverksette. I tillegg sier heftet noe om alkoholproblemet generelt, hvorfor man bør ha en aktiv alkoholpolitikk, samt henvisning til mer informasjon. 

Et annet hjelpemiddel for kommunene er Sosial- og helsedirektoratets veiledningshefte om rusmiddelpolitikk (se lenke). Nettstedet www.kommunetorget.no, som åpner i slutten av desember, skal være et verktøy i prosessen med å lage rusmiddelpolitisk plan.

Lenker:

Verktøy for velferd - Lokal alkoholpolitikk - actis

Nytt alkoholverktøy - Romsdals budstikke

Veileder for kommunale rusplan - forebygging.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
22.02.2006

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)