Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1m08p4
(Skriv inn koden over.)

 

Ungdom mestrer livet

Den store Ung i Norge-undersøkelsen viser at ungdom i stor grad har et godt forhold til hjemmet og skolen. Det gir et godt utgangspunkt for å mestre livet.

I "Ung i Norge"-undersøkelsene fra 1992 og 2002 har over 10 000 tenåringer svart på spørsmål om sitt forhold til foreldre, skole, fritid og jevnaldrende, til rus og kriminalitet, til seg selv og framtida. Svarene herfra viser at det store flertallet er aktive og trives bra på viktige områder i livet sitt. Aksept og trivsel på skolen og hjemme har betydning for identitet og et positivt selvbilde, og dette gir et godt utgangspunkt for å mestre overgangen fra å være ung til å bli voksen. 

Et mindretall av ungdommene havner i risikosoner - i miljøer preget av rus, kriminalitet og vold - med dårlig selvbilde og psykiske plager. De marginaliseres, og dette mindretallet synes å øke. Konflikter med foreldrene slår klart ut i forhold til kriminalitet og psykiske vansker, mens konsentrasjonsvansker og disiplinproblemer på skolen gir sammenheng med kriminalitet, psykiske problemer og bruk av rusmidler.

Boka Ungdom i endring tar utgangspunkt i resultatene fra "Ung i Norge"- undersøkelsene. Funnene problematiseres og knyttes til moderne teori om ungdom. Forskerne forteller om subkulturer og verdier i miljøet og om mønstre knyttet til mestring og marginalisering.

Undersøkelsen viser også at ungdom som jobber hardt for å få gode karakterer på skolen, scorer høyt i popularitet hos andre tenåringer. Det gjør også fotballsupportere, ungdom som går i fritidsklubb og ungdom som aldri drikker alkohol.

Lenker:

Ungdom i endring. Mestring og marginalisering - Abstrakt forlag

Boklansering - NOVA

Prektig og sunn ungdom mest populær - Dagsavisen

På topp og bunn - Romerikes Blad

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
21.02.2011

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)