Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4y62k0
(Skriv inn koden over.)

 

Virksom metode i barnevernet

NOVA har sammen med Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge gjennomført en evaluering av Familieråd som metode i barnevernet.

Evalueringen viser at bruk av Familieråd gir positive resultater sammenlignet med tradisjonelle tiltak i barnevernet. Ett år etter er barnas situasjon bedret i de fleste tilfellene, selv om Familieråd ikke alltid gir den endelige løsningen på problemet.

Familieråd er en beslutningsmodell der familien og nettverket blir invitert til å være med for å finne løsninger for problemet, ta beslutninger og gjennomføre disse. Fokuset ligger på familiens muligheter, ansvarsfølelse og ressurser til å finne ut hva som er det beste for barnet.

Pr idag er det 90 kommuner som har fått opplæring i Familieråd, og det har vært avholdt 300 Familieråd knyttet til saker i barnevernet. I evalueringsstudien har man gjennomgått 170 av disse Familierådene, derav har 68 av disse barna blitt fulgt etter ett år.

Les mer om evalueringen >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
22.02.2006

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)