Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 072mtt
(Skriv inn koden over.)

 

Akuttplasseringer i barnevernet

Direktør for barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Ann- Marit Sæbønes mener det er for mange akuttplasseringer i barnevernet.

I en kronikk i Sunnmørsposten skriver Sæbønes at det har vært en økning i akuttplasseringer innenfor barneverntjenesten, og at det er på tide at alternative metoder som for eksempel familieråd i større grad bør brukes for å forhindre at ikke-planlagte plasseringer skjer i en slik utstrekning som det gjør i dag.

Økning i akuttplasseringer

Førsteamanuensis Mons Oppedal ved Høgskolen i Oslo har sin doktoravhandling Akutthjemlene i barnevernloven sett nærmere på lovens krav for å gjøre akutte vedtak i barnevernssaker. Oppedal fant blant annet at det i perioden 1994 til 2004 var en dobling i bruken av akuttvedtak, fra 500 til 1000. Den kraftige økningen har ført til at like mange barn nå blir plassert med tvang etter et akuttvedtak, som etter et ordinært vedtak i fylkesnemnda. Når det gjelder ungdom med alvorlige atferdsvansker, er tallet enda høyere. Tre av fem vedtak i forhold til denne gruppen ungdom treffes som et akuttvedtak, og ikke som et ordinært vedtak, som krever fullt rettsmøte.

Bare det siste året er nye akuttplasseringer økt med 20 prosent, viser tall fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

I kronikken skriver Sæbønes; Forskning viser imidlertid at barnevernet i gjennomsnitt har arbeidet i tre år med familier før en akuttplassering. Det betyr at barnevernet lenge har vært bekymret for barnets omsorgssituasjon, og kjenner familiens situasjon godt. I tråd med faglige og politiske føringer arbeider barnevernet i det lengste for å holde familien samlet. Forskning viser at når dette ikke lykkes, flyttes barnet raskt.

Familieråd

I kronikken anbefaler direktøren for barne- ungdoms- og familiedirektoratet familieråd for å søke å unngå akuttplasseringer. Familieråd er en metode der familien blir tatt med på råd for å se om det kan finnes gode nettverksløsninger for barn og ungdom som for en periode ikke kan bo hjemme. Familie og nettverk får med andre ord myndighet, ansvar og mulighet til selv å finne forpliktende løsninger. Familieråd kan settes inn som tiltak på et hvilket som helst tidspunkt i prosessen, og utgangspunktet er til enhver tid barnets interesser og behov.

150 kommuner har til nå takket ja til opplæring i Familieråd, som på sikt skal tilbys i hele landet.

Les Sæbønes sin kronikk >>For mange blir akuttplassert

Les NOVA rapporten >>Barnevernsklienter i Norge 1990 – 2005

Les mer om Mons Oppedal sin doktoravhandling >>Akutthjemlene i barnevernloven

Publikasjoner fra prosjektet: Når barn plasseres utenfor hjemmet - risiko og utvikling >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
13.10.2008

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)