Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: e12065
(Skriv inn koden over.)

 

Avkriminalisering av cannabis?

Riksadvokaten har tatt til orde for at debatten om avkriminalisering av cannabis må på dagsorden. I en kronikk på forskning.no taes det til orde for at debatten foregår, - men at sentrale personer i styrende organer ikke deltar.

De tre kronikkforfatterne Elise Koppang Frøjd, Øystein Skjælaaen og Ida Nafstad ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo mener at debatten har foregått siden midten av 80-tallet, men da hovedsakelig utenom riksavisene og de sentrale politiske og strafferettslige organene. De etterlyser at sentrale aktører innenfor politikk, justis og media deltar i den offentlige debatten omkring temaet. 

I debatten rundt avkriminaliseringen av cannabis er særlig spørsmålet om dette fører til økt bruk av betydning, samt spørsmålet om helseskader ved bruk av cannabis. På den andre siden vil aktører som er for en avkriminalisering ofte føre til orde for at straff for oppbevaring og bruk av små mengde cannabis kriminaliserer deler av befolkningen og når et høyt nok antall mennesker bryter en lov vil loven miste sin styrke, også blant lovgivende organer.

Les kronikken >>Behov for offentlig avkriminaliseringsdebatt

På nettsiden kriminalpolitikk.uio.no finner du artikler om narkotikapolitikk og kriminalisering   >>les mer

Les også artiklene; 

>>Hasj i Norge: Mainstream, motkultur eller marginalitet?

>>Norsk narkotikapolitikk

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
17.11.2008

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)