Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 764ss4
(Skriv inn koden over.)

 

Bingo-inntekter og frivillige organisasjoner

Flere frivillige organisasjoner innen rusfeltet mottar tilskudd basert på bingo automater og bingo. Flere av organisasjonene mener dette ikke er problematisk, mens andre ønsker å reservere seg fra å motta midler inndrevet fra automater.

NRK har gjennomført en ringerunder til frivillige organisasjoner som mottar inntekter fra bingo spill. Denne runden viser at mange organisasjoner mottar midler ikke bare fra ordinær bingo drift, men også fra bingo automater.

Tall fra Lotteritilsynet viser at nordmenn brukte 1,1 milliarder kroner på bingoautomater, som igjen har gitt om lag 400 millioner kroner til idelle lag og organisasjoner. Deler av denne potten har gått til ti av de mest sentrale organisasjonene innen rus og avhengighet deriblant Landsforbundet mot stoffmisbruk, Ungdom mot narkotika og Juvente.

Ifølge ferske tall fra Lotteri- og stiftelsestilsynet har organisasjonene allerede hittil i år fått nær 1,4 millioner kroner fra bingospill på automater.

Bingoautomater er ikke noe mer uskyldige enn andre spillautomater, snarere tvert imot. Vi ser nå at stadig flere får problemer knyttet til bingoautomater, sier overlege og psykiater Hans Olav Fekjær til nrk.no.

Les mer på nrk.no;

>>Rusorganisasjoner tjener på bingo

>>Ikke stolte av bingo.inntektene

Les artikler om spilleavhengighet på forebygging.no >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
06.10.2008

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)