Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 562es7
(Skriv inn koden over.)

 

Effektiv behandlingsmodell - PMTO

Atferdssenteret har gjennomført en behandlingseffektstudie av PMTO, - denne indikerte at PMTO generelt var en effektiv behandlingsmetode for norske familier med barn som har alvorlige atferdsproblemer.

PMTO (Parent Management Training- Oregon) er opprinnelig en opplærings- og behandlingsmetode rettet mot familier som har barn med alvorlige atferdsvansker. PMTO har som målsetting å endre fastlåste og skadelige samspillmønstre i familier med barn med atferdsvansker. I behandlingen rettes søkelyset mot å styrke forelderferdighetene ved å erstatte negative samspillmønstre, med samspillmønstre som fremmer samarbeid og positiv utviking. Målet er å endre barnas atferd gjennom de endringer i forelderatferd og familierutiner som behandlingen skaper. Behandlingstilbudet retter seg først og fremst mot foreldrene, mens barna kun blir trukket direkte inn i behandlingstilbudet når det vurderes som hensiktsmessig.

Behandlingseffektstudie

Studien indikerte altså at PMTO var en god behandlingsmetode blant annet på følgende områder;

  • Barn av foreldre som har gjennomført PMTO behandling viser mindre eksternaliserende atferd enn barn i sammenligningsgruppen
  • De viste høyere sosial kompetanse enn barn i sammenligningsgruppen
  • Foreldergruppen som hadde mottatt behandlingstilbudet utøvde mer effektiv disiplin for å regulere negativ atferd hos barna

Les mer om studien >>les mer

Referanse til artikkelen; Ogden, T. & Amlund Hagen, K. (2008). Treatment effectiveness of parent management training in Norway: A randomized controlled trial of children with conduct problems. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76, 607–621.

Her finner du artikler om PMTO >>les mer

Se video intervju med leder for PMTO i Norge, Elisabeth Askeland >>se video

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.10.2008

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)