Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: j1awfx
(Skriv inn koden over.)

 

En mer liberal alkoholpolitikk

SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) har undersøkt kommunes forvaltning av alkoholloven. Den viser at kommunene sett under ett fører en stadig mer liberal skjenkepolitikk, og i liten grad benytter seg av mulighetene til å å føre en restriktiv alkoholpolitikk.

SIRUS gjennomfører årlig en undersøkelse av kommunenes forvaltning av alkoholloven, og tallene baserer seg på kommunens innrapporteringer. Tallene som legges frem i denne undersøkelsen baserer seg på innrapporterte tall fra 2007.

I 2007 hadde ca 60 prosent av kommunene utvidet salgs- og skjenketidene i forhold til lovens normaltider.

Fra 1980 har det vært en tredobling av antall skjenkesteder, fra 2439 i 1980 til 7 332 i 2007. Stadig flere skjenkesteder har fått bevilgning til skjenking av sprit.

Undersøkelsen viser at kommunene i liten grad avdekker lovbrudd, og når de avdekkes får de sjelden konsekvenser. Av salgsbevillingene førte 37 prosent av de avdekkede overtredelsene til inndragning, mens bare 24 prosent av de avdekkede overtredelsene knyttet til en skjenkebevilling førte til inndragelse.

Les undersøkelsen her >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
10.11.2008

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)