Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7771s0
(Skriv inn koden over.)

 

Engasjerende og langsiktig rusforebyggende arbeid i Sverige

I ett svensk utviklingsprosjekt med seks forsøkskommuner viser evalueringsrapporten at arbeide mot alkohol og narkotika ga stort engasjement og forutsetninger for langsiktig arbeid, - men effektene på konsum og skader var små under prosjektperioden.

Som en del av de nasjonale handlingsplenene for å forebygge alkohol- og narkotikaproblemer startet Alkoholkommittén, Mobilisering mot narkotika og Statens folkhälsoinstitut et utveklingsarbeid sammen med seks kommuner. Arbeidet startet i 2003, og målet var å hjelpe kommunene til å starte et samordnet og langsiktig forebyggende arbeid med utgangspunkt i evidensbaserte tiltak.

Statens folkhälsoinstitut i Sverige har evaluert utviklingsprosjektet som omfattet seks forsøkkommuner og seks kontrollkommuner. Den overordnende problemstillingen for evalueringen var om alkohol- og narkotikautviklingen var forskjellig i utviklingskommunene og kontrollkommunene.

I den kvalitative delen av evalueringsarbeidet var det betydelige forskjeller i utviklingen mellom forsøks- og kontrollkommunene. Som forventet viste forsøkskommunene allerede fra starten mer engasjement for det forebyggende arbeidet, og dette engasjementet ble opprettholdt gjennom hele prosjektperioden. I tillegg viser evalueringen at utviklingsprosjektet førte til bedre organisering, sterkere struktur og større utholdenhet i det forebyggende arbeidet.

De kvantitative resultatene av evalueringen viste imidlertid liten forskjell i utvikling mellom forsøks- og kontrollkommunene. Dette gjelder også for data som omhandler overservering av berusede personer, servering til mindreårige og salg av alkohol til mindreårige.

Evalueringen konkluderer med følgende:

  • Kommuner kan stimuleres til å utvikle forebyggende innsatser på alkohol- og narkotikaområdet
  • For å få effekt på konsum og problemer kreves imidlertid tydeligere styring mot effektive forebyggende metoder.
  • Langsiktighet kreves, - til tross for forskjellige forutsetninger i forsøkskommunene tok det 2 - 3 år før det konkrete arbeidet kom i gang.

Her finner du hovedrapporten "Effekter av lokalt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete" >>les mer

Her finner du også tre delrapporter;

"Analys av arbetsprocesser" >>les mer

"Mediers betydelse" >>les mer

"Alkoholförebyggande arbete på krogen" >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.09.2008

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)