Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: j8jerm
(Skriv inn koden over.)

 

Forlengede skjenketider gir økt vold

Ifølge Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) viser internasjonal forskning at forlengede skjenketider fører til mer vold.

Det er kommunene som har ansvaret for å sette grenser for skjenke- og salgstider i egen kommune. I 2008 har flere kommuner skjerpet skjenketidene og begrunnelsen for dette har vært at kommunene ved dette tiltaket har søkt å redusere omfanget av vold samt redusere forbruke av alkohol. Mange har imidlertid stilt spørsmål om dette er et hensiktsmessig virkemiddel. 

SIRUS har gjennomgått forskningslitteratur på området, og dette viser at det er en klar sammenheng mellom tilgjengelighet av alkohol og alkoholkonsum, samt en sammenheng mellom alkoholkonsum og skader. Jo mer tilgjengelig alkohol er, jo mer drikker vi, og desto større er omfanget av de alkoholrelaterte skadene.

Det er imidlertid noe begrenset forskning om endringer av skjenketider og omfang av alkoholrelaterte skader. De noe større undersøkelsene som er utført viser imidlertid at omfanget av vold har økt ved at skjenketidene er utvidet, mens skadeomfanget har blitt redusert der skjenketidene har blitt redusert. På Island, i Storbritannia og i Australia økte skadeomfanget ved liberalisering av skjenketidene, mens i Brasil var det en sammenheng mellom reduksjon i skjenketider og mindre vold.

Les mer om saken på SIRUS nettsider >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
18.12.2008

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)