Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5mii33
(Skriv inn koden over.)

 

Forslag til endringer av barnevernlover

Barne- og likestillingsminister forslag til endring av barnevernloven tilsier en endring som setter hensynet til barnas rettigheter foran foreldrenes rettigheter.

Barne- og likestillingsministeren har nå sendt ut på høring forslag til endringer i barnevernloven. Barne- og likestillingsministeren sier på regjeringen.no at dersom det er motsetninger mellom barnas behov og foreldrenes behov og ønsker, må barnas behov være rådende.

Dette betyr blant annet at departementet vil innføre strengere evalueringskriterier for hjemmebaserte tiltak, slik at en raskere skal kunne vurdere andre løsninger, eventuelt omsorgsovertakelse dersom ikke hjemmebaserte tiltak fungerer etter hensikten. Videre ønsker departementet å skjerpe kriteriene for å gi barn tilbake til foreldre som tidligere er fratatt omsorgen. BLD er bekymret over at det etterlates for stor usikkerhet rundt foreldrenes omsorgsevne når et barn tilbakeføres. Hvis det finnes «reell tvil» om omsorgsevnen, skal ikke barnet tilbake, mener departementet. For å skape tryggere rammer for barn som ikke kan bo hos sine biologiske foreldre, vil BLD åpne opp for mer adopsjon i fosterhjemmene.

Høringsforslagene innebærer; 

  • Styrking av ettervernet for barnevernsbarn, med oppfølging når de fyller 19 år
  • Regulering av foreldre- og barnsentrene
  • Plikt til å utarbeide individuelle planer
  • Lovfestet plikt til å gi tilbakemelding til den som har meldt saken til barnevernet
  • Utvidet adgang til å gi opplysninger
  • Økt bruk av adopsjon som barneverntiltak
  • Lovfestet plikt til evaluering av hjelpetiltak
  • Strengere krav til omsorgsevne før tilbakeføring

Høringsfristen er satt til 12 desember 2008.

Les mer om saken på regjeringen.no >>Omfattende endringer av barnevernloven ut på høring

Les også artikkelen i Fontene der nestleder i FO kommenterer forslagene >>Setter barn foran foreldre

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
24.10.2008

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)