Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 3x66x8
(Skriv inn koden over.)

 

Like mange med spilleproblemer

En undersøkelse fra SINTEF viser at spilleproblemer er like utbredt i dag som det var før gevinstautomatene ble fjernet. 29 000 personer har ifølge undersøkelsen problemer med pengespill.

SINTEF har på oppdrag fra Lotteri- og stiftelsestilsynet gjennomført en undersøkelse om befolkningens forhold til pengespill. Undersøkelsen ble gjennomført sommeren 2008, og er en oppfølging av en tilsvarende undersøkelse gjort i første del av 2007. I og med at gevinstautomatene ble fjernet i juli 2007 kan sammenligningen av disse to undersøkelsene fortelle oss noe om situasjonen før og etter fjerningen av automatene.

Et tilfeldig utvalg på 10 000 personer fikk tilsendt spørreskjema, og svarprosenten var 36 prosent.

Ingen endring

SINTEF finner i undersøkelsen ingen påviselig endring når det gjelder utbredelse av spilleproblemer. Mange som spilte på automater, er gått over til andre spilleformer, først og fremst er dette spill på internett som ikke er regulert av norske myndigheter. 40 prosent av de som har spillproblemer oppgir at det viktigste spillet for dem enten er internettpoker, andre kasinospill på nettet eller oddsspill i utenlandske spilleselskaper.

Ifølge den nye undersøkelsen er det 29.000 nordmenn eller 0,8 prosent av befolkningen som har problemer med pengespill. I den tilsvarende undersøkelsen fra tiden før automatene ble fjernet, var andelen med problemer 0,7 prosent.

Problemspillere

Problemspilleren spiller på flere pengespill enn spillere som ikke har slik problemer. Det er oftest unge ugifte menn som har spillerproblemer, og det viser seg at at høyere forekomst blant de som er født utenfor Norge enn de som er født i Norge. Problemspillerne rapporterte oftere enn normalspillerne om selvmordstanker, tvangstanker/-handlinger, eller alkohol-/stoffmisbruk. Problemspillerne oppga også oftere at de hadde søvnproblemer, depresjon eller angst. Risikospillerne rapporterte slike forhold hyppigere enn normalspillerne, men sjeldnere enn problemspillerne.

Debutalder for problemspillerne var nærmere 15 år, og lavere enn for normalspillerne som først startet ved 19 års alderen.

Pårørende

Totalt oppgir en gruppe som tilsvarer 54 000 personer i den voksne totalbefolkningen at de har opplevd problemspilling i sin nærmeste familie det siste året. I denne gruppen sier nærmere halvparten at spilleproblemer i familien har ført til konflikter, mens en tredjedel rapporterer at dette har ført til dårligere familieøkonomi.

Les rapporten "Pengespill og pengespillproblemer i Norge 2008"  >>les mer

Her finner du relevante artikler om spillavhengighet, - både om utbredelse, pengespill, nettspill og behandling  >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
20.11.2008

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)