Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 44kyc7
(Skriv inn koden over.)

 

Mer mobbing i skolen

Over 10 000 flere elever blir mobbet i skolen idag enn for fire år siden. Forsker Erling Roland som har gjennomført studien mener at mindre oppmerksomhet om mobbing er en av årsakene til økningen.

Senter for atferdsforskning (SAF) har gjennomført en landsdekkende oppfølgingsstudie om mobbing i skolen, - den første ble gjennomført i 1995, deretter i 1998, 2001, 2004 og nå foreligger tallene for 2008. Elever fra et representativt utvalg av norske kommuner har svart på et spørreskjema om mobbing, svarprosenten har variert mellom 80-85 prosent.

Mobbing

Mobbing bli definert som;

"Vi kaller det mobbing når en eller flere (sammen) er uvennlige og ubehagelige mot en annen som ikke så lett kan forsvare seg, og når dette gjentar seg. Dette kan f.eks. være ved at han/hun blir sparket, slått eller dyttet. Det er også mobbing når han/hun blir mye ertet eller utestengt fra de andre" (Olweus 1993; Olweus og Roland 1983 og Roland 1999).

Mobbing kan omhandle både verbal mobbing, fysisk mobbing og utfrysing. Undersøkelsen har fra og med 2001 også inkludert mobbing via mobiltelefon og SMS.

Mobbing 2004 - 2008

Senter for atferdsforskning sier på sine nettsider at etter noen år med nedgang i mobbing, er tallene igjen blitt skremmende høye. 28 000 elever fra 5. til 10. klasse blir mobbet hver uke. Ordinær mobbing har i perioden fra 2004 til 2008 økt med 44 prosent på ungdomstrinnet (dvs fra 5 til 7.2 prosent av alle elever), og tar man med mobbing via mobil er tallet økt med 134 prosent (dvs en økning fra 3.8 til 8,9 prosent av alle elever på ungdomstrinnet blir mobbet ukentlig eller oftere). På barnetrinnet økte andelen elever som blir mobbet med 7-8 prosent, det vil si at i underkant av 6 prosent av elever på barnetrinnet blir mobbet ukentlig eller oftere.

Nytt manifest mot mobbing

Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell sier til Stavanger aftenblad at Regjeringen vil lage et nytt manifest mot mobbing. Han har invitert en rekke samarbeidspartnere til å utforme et nytt grunnlag for å bekjempe den negative utviklingen, og sier at Regjeringen vil doble bevilgningen til arbeidet med mobbing neste år. Manifestet skal blant annet ta opp i seg bruken av digitale medier som mobbearena. En utvikling som ifølge kunnskapsministeren har gjort seg svært gjeldende de siste fem årene.

Barneombudet - ønsker sanksjoner overfor skoleledere

Barneombud Reidar Hjermann ønsker at sanksjonene overfor skoleledere ved mobbetilfeller skal bli klarere. 

– Muligheten for å bøtelegge eller straffe på annen måte de skolelederne som ikke tar mobbing på alvor bør utredes, sier Hjermann til Dagsavisen.

Han mener at klageinstansen som er Fylkesmannen, idag har for få midler til rådighet overfor skoler der det foregår mobbing. 

Her finner du mer informasjon; 

Les undersøkelsen >>Mobbing i grunnskolen 2004-2008

Les mer om saken på Senter for atferdsforsknings nettsider >>les mer

Les artikkelen i Dagsavisen >>Vil straffe rektorer som ikke tar mobbegrep

Les mer om manifestet på Stavanger atfenblad >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
04.12.2008

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)