Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: dvee4q
(Skriv inn koden over.)

 

Mindre kriminalitet og tryggere samfunn

Fire statsråder var med på lanseringen av Stortingsmeldingen "Straff som virker". Justisministeren mener den nye kriminalmeldingen bærer i seg de beste humanistiske og sosialdemokratiske tradisjoner.

Statsrådene Storberget, Kleppa, Aasland og Gidske mener Stortingsmeldingen tar fatt i problemer som er forårsaket av at;

  • 3 av 10 innsatte er bostedsløse når de starter soningen
  • 7 av 10 er arbeidsledige
  • 6 av 10 har rusproblemer
  • 4 av 10 har kun ungdomsskole

Storberget understreker at bedre rehabilitering handler om et sted å bo, et levebrød, utdanning,  rusbehandling, sosialt nettverk og helsetjenester. Gjennom denne satsingen skal vi få ned gjengangerkriminaliteten, vi skal øke muligheten for et vanlig liv etter soning, og legge til rette for at domfelte kan fortsette i arbeid eller skole, sier Storberget på regjeringen.no.

Seksti prosent av de straffedømte er rusavhengige når de starter soningen. Regjeringen har derfor opprettet egne rusmestringsenheter i Stavanger fengsel, i Bodø fengsel og Ravneberget kvinnefengsel ved Sarpsborg. I 2009 er det budsjettert med ytterligere tre. Formålet med rusmestringsenhetene er å gi innsatte rehabilitering og behandling i fengselet for å hinder ny kriminalitet etter løslatelsen.

Les Stortingsmeldingen "Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn" >>les mer

Les pressemeldingen >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
29.09.2008

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)