Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: o82146
(Skriv inn koden over.)

 

Ønsker ikke snus som røykeslutt produkt

I et prinsipp notat utarbeidet av de fem helsedirektørene i Norden går det klart frem at snus ikke bør benyttes som røykesluttprodukt. De mener at snus ikke redder liv, - bare tobakksindustrien.

Det er Helsedirektoratet i Norge, Socialstyrelsen i Sverige, Folkhaelsoinstitutet i Finnland, Sunnhetsstyrelsen i Danmark og og Helsedirektoratet på Island som i samarbeid har utarbeidet prinsipp notatet.

Ca fire millioner innbyggere i Norden røyker, og det har vært en markant nedgang de siste årene. Helsedirektørene mener dette blant annet har sammenheng med økningen i røykfrie miljøer, som røykfrie arbeidsplasser og servering i Norden.

Videre mener Helsedirektørene at tobakksindustrien skaper nye tobakksprodukter, av modellen svensk snus. Blant annet utviklingen av snusprodukter for kvinner og andre spesifikke målgrupper viser tobakksindustriens evne til å skape nye produkter. Helsedirektørene er i notatet opptatt av man ikke bør benytte snus som røykeslutt produkt, og viser til at man heller bør benytte evidensbaserte metoder for røykeslutt.

Helsedirektørene mener også det er viktig å akselerere det tobakksforebyggende arbeidet, der både strenge tilbudsreduserende tiltak som høye avgifter, aldersgrense, reklameforbud samt etterspørselsreduserende tiltak må settes i verk.

Les hele notatet >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
27.11.2008

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)