Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5w54pw
(Skriv inn koden over.)

 

Samlivsbrudd, bruk av rusmidler og selvmord

En ny doktoravhandling viser sammenheng mellom samlivsbrudd og selvmord, og det ser ut til at brudd i parforhold er en viktigere selvmordsårsak enn tidligere antatt.

Anders Barstad har i sin doktoravhandling blant annet sett på velferd, sosial integrasjon, ensomhet og isolasjon i det morderne Norge. Han mener på bakgrunn av sin forskning at samfunnsutviklingen ikke har ført til mer ensomhet og isolasjon i befolkningen som helhet. Vi har tvert imot flere fortrolige vennskap enn før. Imidlertid strever menn mer sosialt etter samlivsbrudd enn kvinner. For mange menn ser det ut til at å være i et parforhold er en viktig faktor for å unngå ensomhet.

I doktorarbeidet til Barstad viser det seg at enkelte av de faktorene ved singeltilværelsen som knyttes til selvmord, til en viss grad kan forklare økningen i selvmord. Over 500 personer tar livet sitt årlig, det er en liten nedgang fra begynnelsen på 1990 tallet, men en stor økning dersom vi ser 40 år tilbake i tid.

Statistisk viser det seg at personer som er gift drikker mindre alkohol og bruker mindre narkotika enn personer som er single.

Les om doktorgraden på forskning.no >>Selvmord etter samlivsbrudd

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
30.10.2008

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)