Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: qqfvf6
(Skriv inn koden over.)

 

Styrking av rusfeltet - Statsbudsjettet 2009

2009 er det andre året for den 3-årige nasjonale opptrappingsplanen innen rusfeltet. 300 millioner øremerkede kroner bevilges rusfeltet i 2009– en dobling sammenliknet med 2008.

Midlene foreslås fordelt som følger:

  • 228 millioner kroner (derav 148 millioner til helseforetakene) for å styrke innsatsen i kommuner og helseforetak slik at flere får hjelp tilpasset sine behov. Tidlig intervensjon og bedre oppfølging etter institusjons- og fengselsopphold skal vektlegges
  • 36 millioner til forskning, faglige retningslinjer og kompetanseheving for ansatte i kommunale tjenester og fastlegene
  • 24 millioner til rusforebyggende arbeid
  • 7 millioner for å øke brukernes innflytelse og sikre ivaretakelse av barn og pårørende
  • 5 millioner til bedre samordning og samhandling mellom ulike tjenester

I tillegg videreføres kravet om sterkere vekst for områdene rus og psykisk helsevern inne helseforetakene.


Kilde: Fagrådet

Statsbudsjettet 2009

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
08.10.2008

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)