Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6y73kr
(Skriv inn koden over.)

 

Trenger mer kunnskap om behandling av dobbeltdiagnose

I en ny rapport fra Kunnskapssenteret er en av hovedkonklusjonene at effekten av psykososiale behandlingstiltak for personer med både rusproblemer og psykiske lidelser er dårlig dokumentert.

Rapporten oppsummerer forskning på ti ulike psykososiale behandlingstiltak for pasienter som har dobbeldiagnose; både ruslidelse og alvorlig psykisk lidelse. Det er blitt sett på ulike behandlingstiltak som integrert behandling, familieterapi, motiverende intervju og selvhjelpsgrupper. Den ene av oversiktene viste at to av behandlingstiltakene ga dokumentert effekt.

Det ene tiltaket er motiverende intervju, som er en behandling hvor pasienten får hjelp til å formulere personlige mål. Metoden går ut på å forstå hvordan rusbruket hindrer ham eller henne i å nå målene  – og motiveres til å nå dem. Motiverende intervju førte til lavere alkoholforbruk sammenlignet med psykoedukasjon; hvor pasienten lærer mest mulig om egen sykdom for å få kontroll over den.

Det andre var motiverende intervju i kombinasjon med kognitiv atferdsterapi. Dette virket positivt på sosial atferd og livskvalitet sammenlignet med annen behandling som for eksempel psykoedukasjon og gruppesamtaler.

Oversiktene viste ingen dokumentert effekt for de andre behandlingstiltakene, men Kunnskapssenteret er klar på at dette betyr ikke at behandlingstiltakene ikke virker. Det betyr at man, med bakgrunn i oversiktene, ikke vet nok til å konkludere klart hvorvidt tiltakene fungerer bedre eller dårligere enn annen behandling.

Les artikkelen fra Kunnskapssenteret >>Usikker effekt av psykososiale behandlingstiltak ved dobbeldiagnose

Her finner du rapporten >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
07.11.2008

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)