Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: aa5ru7
(Skriv inn koden over.)

 

Ungdom drikker mindre i Bergen

En rapport fra Bergensklinikkene om ungdoms bruk av rusmidler, viser at ungdom i Bergen drikker og ruser seg langt mindre enn for ni år siden.

Stiftelsen Bergensklinikkene på oppdrag fra Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune, gjennomført en undersøkelse blant skoleungdommer i 8. og 10. klasse fra ulike bydeler i Bergen. Tilsvarende undersøkelser har vært gjennomført på de samme skolene i 1999, 2002, 2004, og 2006.

Undersøkelsen tar for ungdommers bruk av rusmidler, samt andre faktorer som viser sammenheng med rusmiddelbruk; fritidsaktiviteter, skoletrivsel, tro om jevnaldrendes rusing, og venners rusing. I tillegg retter den også oppmerksomheten mot foreldrenes holdninger og regler i forhold til ungdommenes alkoholbruk.

Resultater

  • Debutalderen er uendret.
  • Det er færre ungdommer som drikker ofte, spesielt er nedgangen stor blant jenter. Guttene drikker fremdeles mest.
  • Det er færre som har vært tydelig beruset, og flere som ikke har vært tydelig beruset.
  • Det er en tydelig nedgang i andelen unge som opplevd vanskeligheter som følge av alkoholbruk.
  • Det er færre som røyker (under ti prosent røyker daglig), men en økning i snusbruk.
  • Det er færre som bruker cannabis enn tidligere.

De fleste foreldre har relativt restriktive regler i forhold til barns alkoholvaner. Og man kan se klar sammenheng mellom restriktive foreldreregler og mindre alkoholbruk og beruselse hos barn.

I undersøkelsen finner de også en liten gruppe som har potensial til å få store rusproblemer. De ruser seg oftere og med flere typer rusmidler enn de fleste spurte i undersøkelsen

Les hele rapporten >>les mer

Les mer om rapporten på Bergen kommune sin nettside >>les mer

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
09.12.2008

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)