Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: pdq811
(Skriv inn koden over.)

 

Alkohol forårsaker flest rusproblemer blant unge

Ungdom flest trives og har en trygg oppvekst som beskytter dem mot misbruk av rusmidler. Alkohol forårsaker flest rusproblemer blant unge, sier Hilde Pape, forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

Pape har skrevet kapittelet "Berusende ungdomstid" som inngår i antologien Barn (Universitetsforlaget) som barneombud Reidar Hjermann og Knut Haanes har redigert, som nå er utgitt.

I boka gir sentrale forskere og kunnskapsformidlere ulike perspektiver på barn og unges oppvekstvilkår. Barn tar opp et mangfold av temaer som familieliv og skole, skilsmisser, barnevern, psykiske problemer, forelskelse, rus, fritid, vennskap og identitet.

Pape mener det er flere myter som bør avlives, - en av dem er at at det er tilfeldig hvem som begynner med narkotika. Forskning viser at ungdom som eksperimenterer med cannabis er generelt sett mer belastet med psykiske plager og adferdsvansker enn andre. En annen myte er at narkotika er mer farlig enn alkohol, - men alkohol forårsaker langt flere rusrelaterte problemer blant ungdom enn narkotika. Ungdomsundersøkelser blant ungdom viser at norske tenåringer drikker relativt lite sammenlignet med ungdom i andre europeiske land, og de som drikker gjør det forholdsvis sjeldent. Norske tenåringer skiller seg imidlertid ut ved å drikke mye når de først drikker.

Les mer >>sirus.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
26.10.2009

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)