Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 8k26b3
(Skriv inn koden over.)

 

Arbeidsliv og alkoholbruk

En ny undersøkelse om arbeidsliv og rusmidler viser at svært mange kvinner føler seg ubekvemme med drikkepresset i et mannsdominert jobbmiljø, - og føler de må henge med i forhold til menns alkoholvaner for ikke å falle av karrierestigen..

Undersøkelsen er foretatt av Bergensklinikkene i samarbeid med AKAN Norge, og finansiert gjennom midler fra Helsedirektoratet. Dette er den første store undersøkelsen som er gjennomført om bruk av rusmidler på norske arbeidsplasser.

De fleste av bedriftene som har vært med på undersøkelsen, er kommunale eller statlige foretak. Bare 13 prosent av bedriftene er private, men det er likevel der det festes mest i jobbsammenheng. Undersøkelsen er basert på et spørreskjema utfylt av 6300 arbeidstagere av begge kjønn og 16 dybdeintervjuer med kvinnelige ledere i 13 større, norske bedrifter.

Undersøkelsen har vektlagt kvinners situasjon, spesielt kvinnelige ledere. Bakgrunnen for dette er dels at det har vært et økende alkoholforbruk blant kvinner de seneste årene, samt at kvinnelige ledere kan ha en modelleffekt for ansatte i virksomheten.

Mellom arbeid og fritid

Mange ansatte er i situasjoner med jobbrelatert alkoholbruk enten ukentlig, månedlig eller flere ganger i året, og toppledere befinner seg i flere slike situasjoner enn andre ansatte. Grensene for hva som er arbeidstid og fritid kan noen ganger være vanskelig å definere.

Drikkepress

Undersøkelsen viser at en av fire mener at det drikkes for mye i jobbsammenheng, og én av åtte har vært utsatt for drikkepress. Alkoholkonsumet er høyest blant unge. Kvinners forbruk i begynnelsen av 20-årene er på nesten fire liter i året, mens femtiåringer drikker to liter. Tilsvarende tall for menn er åtte og fem liter.

Rapporten viser at kvinner i ledende posisjoner har et høyere alkoholforbruk enn andre kvinner, men likevel ikke så høyt som mannlige leder. 12 prosent av mennene og 8 prosent av kvinnene har et risikofylt alkoholforbruk.

Drikking blir oppfattet som et viktig ledd i sosialisering og relasjonsbygging, og en del av kvinnene sier de frykter bli utestengt fra det gode selskap hvis de ikke følger de uskrevne spillereglene der blant annet drikking av alkohol er en slik uskreven regel. Kvinner som vil til topps i yrkeslivet, føler at de må feste for å komme dit. De er redde for å falle av karrièrestigen om de ikke henger med på menns drikkevaner.

Her finner du rapporten >>Et glass vin etter jobben?

Les mer om undersøkelsen >>bergensklinikken.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
30.09.2009

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)