Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0483y7
(Skriv inn koden over.)

 

Cannabisbruk og villet egenskading

I en artikkel i Archives of Suicide Research skriver Ingeborg Rossow, Keith Hawton og Mette Ystgaard at ungdom som røyker hasj eller marihuana har større risiko for villet egenskading. Om dette er et resultat av cannabisbruk eller om det er fordi ungdom som bruker cannabis er mer problembelastet enn ungdom generelt, kan man ikke si sikkert.

Studien er basert på data fra identiske skoleundersøkelser blant 9800 15-16 år gamle skoleelever i Norge og England. Ungdommene har svart på spørsmål om villet egenskade, selvmordstanker og bruk av cannabis, samt en rekke andre forhold som henger sammen med både cannabisbruk og villet egenskade.

Dataene viser at ungdom som bruker cannabis har større risiko for villet egenskading, det vil si gjør oftere selvmordsforsøk eller skader seg med vilje enn ungdom som ikke bruker cannabis. Engelske ungdom bruker mer cannabis enn norsk ungdom, men til tross for det var det en sterkere sammenheng mellom cannabisbruk og villet egenskading blant norske ungdom enn blant engelske.

Cannabisbrukere har som gruppe lavere selvfølelse, mer problemer med foreldre og skole og i større grad psykiske problemer enn ungdom som ikke bruker cannabis. Sammenhengen mellom cannabisbruk og villet egenskade i denne aldersgruppen kan derfor tilskrives felles forklaringsfaktorer, sier Ingeborg Rossow på sirus.no.

Les mer på >>sirus.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
10.11.2009

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)