Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 751g60
(Skriv inn koden over.)

 

Ettervern for barnevernsbarn

Ettervern øker sjansene for et bedre liv, men selv om stadig flere får tilbud om ettervern er det fremdeles ganske få som får et slikt tilbud viser en ny undersøkelse fra NOVA.

I rapporten: "Barnevern og ettervern. Hjelpetiltak 16-22 år og levekår som unge voksne" beskriver og analysere forsker Lars B. Kristofersen karrierer og utviklingstrekk for ungdom innen barnevernet og indikatorer for sosial eksklusjon i løpet av ettervernsfasen og tidlig voksen alder.

I perioden 1998-2005 har antallet som har fått ettervern økt, men denne økningen gjelder i første rekke aldersgruppen 16-19 år. Over 10.000 har fått ettervern i denne tidsperioden, og over halvparten av disse har ettervernet bestått av oppfølging innenfor ett kalenderår. Bare 15 prosent av de som fikk ettervern har fått hjelp i tre eller flere år. Ettervernskarrieren er med andre ord gjennomgående ganske korte, og svært mange forlater ettervernstiltak før de fyller 20 år.

Økonomisk bistand som barnevernstiltak er det mest brukte tiltaket av alle etterverntiltakene.

Ettervernklientene hadde gjennomgående noe høyere utdanningsnivå sammenlignet med de øvrige barnevernsklientene, men det er allikevel betydelig lavere enn samme sammenligningsutvalget. Ettervernsklientene hadde også noe lavere dødelighet enn de som har vært i barnevernstiltak uten ettervern. Unge voksne i sammenligningsutvalget hadde imidlertid klart lavest dødelighet. 

Forslag til tiltak

  • Barneverntjenesten bør planlegge ettervern tidligere - "utskrivingen" fra barnevernet starter allerede i 15-16 årsalder 
  • Det bør vurderes å heve ettervernsalderen noe i Norge, og i det minste bruke dagens aldersgrense langt mer aktivt.
  • En bør bedre samarbeidet og sikre mer «sømløse» overganger mellom barneverntjeneste, ettervern, spesialisthelsetjeneste psykisk helse barn og unge (BUP) og voksenpsykiatri.
  • Det bør arbeides mer for bedre integrering i voksenlivet/bidra til positive voksenkarrierer både for dem med norsk bakgrunn, etterkommere og førstegenerasjons innvandrere.

Her finner du rapporten >>Barnevern og ettervern

Her finner du mer om forskningsprosjektet og relevante publikasjoner >>Barnevern i Norge 1990-2011

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
20.10.2009

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)