Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 2b4pc8
(Skriv inn koden over.)

 

Flere bryter alkoholloven - færre mister bevilgningen

Skjenkekontrollene i landets kommuner har avdekket flere brudd på alkoholloven i 2008 enn i 2007. Likevel er det færre utesteder som får inndratt skjenkebevillingen sin.

Den enkelte kommune tildeler bevilgninger og regulerer dem ut fra alkohollovens rammer. Samtidig er det kommunenes ansvar å føre kontroll med at bevillingene drives i henhold til lov og forskrift.

Statistikk fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) gjennomfører årlige undersøkelser av kommunenes forvaltning av alkoholloven. Undersøkelsen som ble lagt frem i november 2009 viser at 120 utesteder fikk inndratt bevillingen i 2008, mot 153 året før. Samtidig ble det registrert 890 overtredelser av alkoholloven i 2008 mot 608 året før. Mes 25 prosent av overtredelser førte til inndragelser i 2007, bar det bare 13 prosent som gjorde det samme i 2008.

– Et paradoks i tallene fra 2008 er at samtidig som antall avdekkede overtredelser av skjenkebevillinger har økt, har antall inndragninger gått ned, sier rådgiver Øystein Skjælaaen i SIRUS på sirus.no.

Siden 1980 er antallet skjenkebevillinger tredoblet. Økningen nådde en topp i 2007, mens antallet har gått noe ned igjen siden 2008. Rundt 80 prosent av bevillingene gir også anledning til å servere brennevin.

Over tid har også flere kommuner utvidet skjenketidene i forhold til lovens normaltid, som er til kl 01 for øl og vin og til kl 24 for brennevin. Denne trenden fortsatte i 2008.

– Det er likevel verdt å merke seg at siden undersøkelsen bare fanger opp skjenketidene i forhold til lovens normaltid, kommer det ikke fram at noen kommuner faktisk reduserte skjenketidene i 2008, for eksempel fra kl 03 til 02, sier Skjælaaen på sirus.no.

Det er en liten nedgang i antall salgsbevillinger i kommunene, i forhold til året før. Ifølge SIRUS er dette en trend som har vart siden 1980-taller, som kommer av en generell nedgang i antall dagligvarebutikker.

Ordningen med ølmonopol i kommunal eller privat regi, er også gradvis redusert og nærmer seg nå null.

Les rapporten >>Kommunens forvaltning av alkoholloven 2009

Les også artikkelen >>Regulatoriske virkemidler – viktig i god rusmiddelforebygging

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
30.11.2009

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)